Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към Джобтайгър ООД в момента не извършва дейност.

Център за професионално обучение към Джобтайгър ООД започва дейността си през 2014 година с лицензия № 2014121160, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Центърът осъществява дейността си в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания и Правилника за устройството и дейността на ЦПО.

Целите на ЦПО към Джобтайгър ООД са свързани с предоставянето на качествена подготовка и обучения, с което да повиши квалификацията на курсистите, давайки им нови възможности за кариерно развитие.

В центъра се предлагат обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии и специалности към тях:

 • Сътрудник в маркетингови дейности, специалност Маркетингови проучвания
 • Сътрудник в бизнес-услуги, специалност Бизнес услуги
 • Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес
 • Офис-мениджър, специалност Бизнес администрация
 • Офис-секретар, специалност Административно обслужване
 • Деловодител, специалност Деловодство и архив
 • Оператор на компютър, специалност Текстообработване
 • Организатор Интернет приложения, специалност Електронна търговия
 • Посредник на трудовата борса, специалност Посредник на трудовата борса
 • Продавач-консултант, специалност
 • Продавач-консултант
 • Касиер, специалност Касиер
 • Програмист, специалност Програмно осигуряване
 • Оператор информационно осигуряване, специалност Икономическо информационно осигуряване
 • Работник в озеленяването, специалност Озеленяване и цветарство
 • Социален асистент, специалности Подпомагане на деца и Подпомагане на възрастни
 • Камериер, специалност Хотелиерство
 • Портиер-пиколо, специалност Хотелиерство
 • Сервитьор-барман, специалност Обслужване на заведения в обществено хранене
 • Куриер, специалност Логистика на товари и услуги

На успешно завършилите курсисти се издава свидетелство за професионална квалификация.

Като допълнение към обученията за придобиване на професионална квалификация, се предлагат и обучения по ключови компетентности съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.